Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSzF”)  Cyber Heights Korlátolt Felelősségű Társaság („Szolgáltató/Eladó”) által a http://sparkbypelote.com címen elérhető kereskedelmi oldal („Webáruház”) által nyújtott kereskedelmi szolgáltatások („Szolgáltatás”) igénybe vevője („Felhasználó/Vásárló”)(a Felhasználó és a Szolgáltató együttesen: „Felek”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az ÁSzF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

A Webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával, a fizetési lehetőségekkel kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk.

Jelen ÁSzF hatálya a Szolgáltató weboldalán („Weboldal”): http://sparkbypelote.com  és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSzF folyamatosan elérhető a következő Weboldalról: http://sparkbypelote.com  és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://sparkbypelote.com/hu/content/10-aszf

 

1. A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve:

Cyber Heights  Kft.

A Szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):

1061 Budapest Andrássy út 15.

A Szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

office@pelote.hu

Cégjegyzékszáma:

01-09-688594

Adószáma:

12485208-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve:

magyar

A tárhely-szolgáltató neve:

Websupport Magyarország Kft.

A tárhely-szolgáltató címe:

1132 Budapest Victor Hugo u.18-22.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe:

info@mhosting.hu

 

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSzF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. október hó 24. napjától hatályos és visszavonásig marad hatályban. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSzF-et (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, a Szolgáltatóval kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt - a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás kötelező érvényű.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében, ezen tartalmak bárminemű felhasználása kizárólag a Szolgáltató engedélyével történhet. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen a képek, ábrák, szövegek) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

 

3. Regisztráció/vásárlás

3.1. A Felhasználó a Webáruházban történő vásárlással/regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSzF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten hozzájárul.

3.2. A Szolgáltató által a Webáruházban eladásra kínált Termékekre („Termék/Termékek”) megvásárlása a Weboldalon elérhető Webáruházon keresztül történhet. A Webshopban a Termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, csupán ajánlattételre felhívásnak. Az ajánlatot a jelen ÁSzF szerint a Felhasználó teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a Szolgáltató felé. Ennek megfelelően az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó ajánlatát a Szolgáltató visszaigazolja.

3.3. A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén nem jön létre a szerződés.

3.4. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a regisztráció/vásárlás során a Felhasználó által megadott adatok helyességéért, az abban szereplő hibákért, elírásokért.

3.6. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Megvásárolható Termékek, szolgáltatások köre

4.1. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a Termékek nevét, leírását, a Termékekről fotót jelenít meg. A Termékek adatlapján megjelenített képek  és színek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a Termék tényleges megjelenése miatti különbség esetén.

4.2. A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban (HUF)  értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban – a jelen ÁSzF eltérő rendelkezése hiányában - nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

5. Rendelés menete

5.1. A Felhasználó a Webáruházban megkezdheti a vásárlást regisztráció nélkül vagy a regisztrációját követően bejelentkezéssel.

5.2. A Felhasználó a Webshopban elérhető Termékek közül kiválasztja a megrendelni kívánt Terméket, és megadja a megvásárolni kívánt Termék, Termékek darabszámát.

5.3. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott Terméket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben a Felhasználó további Terméket szeretne a kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további Terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt Termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

5.5. A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel esetén:

készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor. A Termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a Termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel:

amennyiben a megrendelt Termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt Termék átvételekor.

Online fizetés bankkártyával:

a Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával megfizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Az online bankkártyás fizetések a Simple Pay rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó : Simple Pay OTP Mobil Szolgáltató Kft. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény.

A fizetéshez használható bankkártya típusok:

Mastercard vagy Maestro

Visa vagy Electron

Amex

PayPal rendszeren keresztül történő kifizetés:

A Felhasználó a rendelés összértékét a PayPal online fizetési rendszeren keresztül is megfizetheti.

5.5.2. Szállítási mód, és -költség

A Webshopban kiválasztott Termékek GLS házhozszállítással illetve Gls csomagpontra történő szállítással érhetőek el.

A beérkező rendeléseket a Szolgáltató automatikusan regisztrálja, és a csomag összeállítás után átadásra kerül a GLS-nek .

A csomag kiszállítása a rendelés beérkezését követő 1-5 munkanapon belül történik (amennyiben a megrendelt Termékből van elérhető készlet).

A megrendelt Termék kiszállítása a Vásárló által megadott címre történik.

A GLS a kiszállítást munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között végzi.

A csomag kiszállítását a Szolgáltató nem tudja befolyásolni.

A GLS értesíti a Vásárlót a küldemény feladásáról a kiszállítás időpontjának megadásával. A szállítási értesítő tartalmazza a csomagszámot, amely segítségével a Vásárló a kiszállítás időpontjának módosítását tudja kérni a megadott linkre kattintva, a „Csomag kézbesítési rendelkezés megadás” űrlap kitöltésével, a kiszállítási értesítőben lévő jelszó megadásával.

A GLS a kiszállítás napjának reggelén megerősíti a csomag felvételét, és tájékoztatja a Vásárlót a kézbesítés várható időpontjáról egy 3 (három) órás időintervallum megadásával.

A csomag átvételekor a Felhasználó a csomag ellenértékét készpénzben fizeti meg.

GLS Csomagpont

A megrendelt Termék kiszállítása a Vásárló által kiválasztott csomagpontra történik, ahol a Vásárló 24 órán belül átveheti a megrendelt Terméket. A Vásárló értesítést kap a csomag GLS Csomagpontra történő kiszállításáról.

A csomag átvételére - érvényes személyi okmány bemutatásával – 5 (öt) munkanap áll rendelkezésre. A GLS a kiszállítást követő 3. (harmadik) munkanapon ismételt értesítőt küld, amennyiben a csomag még mindig a GLS Csomagponton van.

A csomag átvételekor lehetőség van készpénzes és egyes üzletekben bankkártyás fizetésre.

 

5.6. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a Terméknél vagy az árnál, a Szolgáltató fenntartja a jogot annak javítására. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a vásárlás szándékától.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a számla elektronikus formában is kerülhet kiállításra. A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a Terméken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, azzal, hogy sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

5.8. Az adatok megadását követően a Vásárló a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, itt jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, a rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A nem a megrendelés megjegyzésében (pl. e-mail-ben) megküldött kérések, kérdések teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.9. A Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, azaz a rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Vásárló be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, amit a rendszer automatikusan frissít. Amennyiben a Felhasználó törölni kívánja a kosárban található Termékeket, akkor az „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A Vásárló a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Vásárló az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a 6.1. pont szerinti visszaigazolás csupán automatikus visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az előző pontban megnevezett automatikus visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

6.3. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés leadása a munkaidő lejárta után történik, az az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

6.4. A megrendelés feldolgozását követő 1-5 (egy-öt) munkanapon belül a megrendelések kézbesítésre kerülnek. Kiugróan nagy számú egyidejű megrendelés esetén a feldolgozás, illetve a megrendelés teljesítése hosszabb időt vehet igénybe.

6.5.A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton igazolja vissza a megrendelést, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló megrendelés során megadott adatait, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a fizetési és szállítási módot, a megrendelt Terméket, a megrendelt Termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, valamint a megrendelés teljesítésének várható idejét. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tette ajánlat elfogadásának minősül.

6.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését, ebben az esetben szerződés a Felek között nem jön létre, így amennyiben a Felhasználó fizetést teljesített, a Szolgáltató azt haladéktalanul visszatéríti.

6.7. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a Termék tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

6.8. Ha a Szolgáltató, mint vállalkozás vállalja a Termék Felhasználóhoz, mint fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

6.9. A Felek eltérő megállapodásának hiányában, az Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a Terméket.

6.10. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

6.11. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.12. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

7. Elállás joga

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, továbbá a Rendelet értelmében a Vásárló a megrendelt Termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, azaz visszaküldheti a megrendelt Terméket.

7.2. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat útján.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló, vagy az általa megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

7.4. A Vásárló a szerződés megkötésének napja, és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5. A Termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a 7.5. pontban meghatározottakon kívül más költség nem terheli.

7.7. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

7.8. A Szolgáltató a Termék jelen ÁSZF 7.12. pontjában rögzített állapotban való visszaérkezését és az elállási nyilatkozat megérkezését követően a jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.

7.9. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából eredően a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, úgy azt köteles az office@pelote.hu email címen írásban jelezni, és köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. Több Termék rendelésekor, amennyiben az egyes Termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott Termék, illetve több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül élhet a Vásárló az elállási joggal.

7.11. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a Terméket a határidő lejárta előtt postára adja.

7.12. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket. Amennyiben a Termék a visszaküldés során elvész, vagy károsodik, azért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a visszatérítést kizárólag a zárószalag sértetlensége mellett biztosítja, és csak abban az esetben, amennyiben a Termék eredeti állapotában érkezik vissza, ellenkező esetben a Terméket a Szolgáltató a Vásárlónak visszaküldi.

7.13. A Vásárló a Termék használatból eredő minden értékcsökkenésért felel, használat bármilyen jele esetén a visszatérítés megtagadható.

7.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.15.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.16. A Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.17. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg, így az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

8. Szavatosság

Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vásárló – amennyiben fogyasztónak minősül - és a Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

8.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.3. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató értékesítette. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9 Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Termékszavatossági igény kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (Szolgáltatónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.12. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. A Vásárló – amennyiben fogyasztónak minősül - és a Szolgáltató közötti szerződésben a Felek megállapodása a Rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával vagy nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

 

10. Vegyes Rendelkezések

10.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában a magyar jog az irányadó jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Felhasználóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben a Felhasználó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. A Szolgáltató a Webáruházban található Termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

11. Panaszkezelés rendje

11.1. A Webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon, e-mail-ben, vagy levél útján is közölheti.

11.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 (öt) évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet, az alábbiak szerint.

11.5. A Felhasználó, mint fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint , illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu

11.6. A Felhasználó panasza esetén békéltető testülethez fordulhat, melyek elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím:bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím:kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím:bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím:pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím:bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím:vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően a Felhasználó bejelentkezést követően nyújthatja be panaszát az online felületen keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11.Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

* az eljáró bíróságot;

* a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

* az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

* azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

* a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. Szerzői jogok

12.1. Miután a sparkbypelote.com, mint weboldal illetve aloldalai szerzői jogi műnek minősülnek, tilos a sparkbypelote.com weboldalon illetve aloldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A sparkbypelote.com weboldalról, annak aloldalairól és adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Termékeinek, szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a sparkbypelote.com weboldal illetve aloldalai tartalmának, illetve egyes részeiknek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a sparkbypelote.com weboldal vagy aloldalai, illetve  azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A sparkbypelote.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

https://sparkbypelote.com/hu/content/17-adatkezelesi-tajekoztato

 

 

Budapest, 2020. április 07.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1. A Szolgáltató adatai:

A Szolgáltató neve:

Pelote Hungary Kft.

A Szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye):

1061 Budapest Andrássy út 15.

A Szolgáltató elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:

office@pelote.hu

Cégjegyzékszáma:

01-09-709292

Adószáma:

12905586-2-42

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve:

magyar

A tárhely-szolgáltató neve:

MAXER Hosting Kft.

A tárhely-szolgáltató címe:

9024 Győr, Répce u.24.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe:

info@maxer.hu

 

2. Alapvető rendelkezések:

2.1. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSzF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. („Elker. tv.”) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet („Rendelet”) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen Szabályzat 2019. október hó 24. napjától hatályos és visszavonásig marad hatályban. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSzF-et (a módosításra okot adó körülmények: szállítási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, a Szolgáltatóval kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi - mely idő alatt - a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. A Felhasználó a Weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a Weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás kötelező érvényű.

2.3. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében, ezen tartalmak bárminemű felhasználása kizárólag a Szolgáltató engedélyével történhet. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom (különösen a képek, ábrák, szövegek) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

 

3. Regisztráció/vásárlás

3.1. A Felhasználó a Webáruházban történő vásárlással/regisztrációval kijelenti, hogy a jelen ÁSzF, és a Weboldalon közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezeléshez az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kifejezetten hozzájárul.

3.2. A Szolgáltató által a Webáruházban eladásra kínált Termékekre („Termék/Termékek”) megvásárlása a Weboldalon elérhető Webáruházon keresztül történhet. A Webshopban a Termékek kapcsán feltüntetett árak és más tájékoztatások nem minősülnek ajánlattételnek, csupán ajánlattételre felhívásnak. Az ajánlatot a jelen ÁSzF szerint a Felhasználó teszi, amennyiben jelzi vételi, megrendelési szándékát a Szolgáltató felé. Ennek megfelelően az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Felhasználó ajánlatát a Szolgáltató visszaigazolja.

3.3. A Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén nem jön létre a szerződés.

3.4. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.5. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a regisztráció/vásárlás során a Felhasználó által megadott adatok helyességéért, az abban szereplő hibákért, elírásokért.

3.6. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.7. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

 

4. Megvásárolható Termékek, szolgáltatások köre

4.1. A Webáruházban a Szolgáltató részletesen feltünteti a Termékek nevét, leírását, a Termékekről fotót jelenít meg. A Termékek adatlapján megjelenített képek  és színek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webáruházban megjelenő kép és a Termék tényleges megjelenése miatti különbség esetén.

4.2. A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak magyar forintban (HUF)  értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban – a jelen ÁSzF eltérő rendelkezése hiányában - nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

 

5. Rendelés menete

5.1. A Felhasználó a Webáruházban megkezdheti a vásárlást regisztráció nélkül vagy a regisztrációját követően bejelentkezéssel.

5.2. A Felhasználó a Webshopban elérhető Termékek közül kiválasztja a megrendelni kívánt Terméket, és megadja a megvásárolni kívánt Termék, Termékek darabszámát.

5.3. A Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott Terméket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Amennyiben a Felhasználó további Terméket szeretne a kosárba helyezni, kiválasztja a „vásárlás folytatása” gombot. Ha nem szeretne további Terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt Termék darabszámát. A „törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát.

5.5. A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1. Fizetési módok:

Személyes átvétel esetén:

készpénzben a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen történő átvételkor. A Termék átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a Termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség.

Fizetés utánvétellel:

amennyiben a megrendelt Termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben a megrendelt Termék átvételekor.

Online fizetés bankkártyával:

a Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával megfizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetéshez használható bankkártya típusok:

Mastercard vagy Maestro

Visa vagy Electron

Amex

PayPal rendszeren keresztül történő kifizetés:

A Felhasználó a rendelés összértékét a PayPal online fizetési rendszeren keresztül is megfizetheti.

5.5.2. Szállítási mód, és -költség

A Webshopban kiválasztott Termékek házhozszállítással vagy GLS csomagpontra kiszállítással vagy a FOXPOST rendszerén történő szállítással érhetők el.

A beérkező rendeléseket a Szolgáltató automatikusan regisztrálja, és a csomag összeállítás után átadásra kerül a GLS-nek illetve a FOXPOST-nak.

A csomag kiszállítása a rendelés beérkezését követő 1-5 munkanapon belül történik (amennyiben a megrendelt Termékből van elérhető készlet).

GLS futárszolgálat házhozszállítás

A megrendelt Termék kiszállítása a Vásárló által megadott címre történik.

A GLS a kiszállítást munkanapokon 8:00 és 17:00 óra között végzi.

A csomag kiszállítását a Szolgáltató nem tudja befolyásolni.

A GLS értesíti a Vásárlót a küldemény feladásáról a kiszállítás időpontjának megadásával. A szállítási értesítő tartalmazza a csomagszámot, amely segítségével a Vásárló a kiszállítás időpontjának módosítását tudja kérni a megadott linkre kattintva, a „Csomag kézbesítési rendelkezés megadás” űrlap kitöltésével, a kiszállítási értesítőben lévő jelszó megadásával.

A GLS a kiszállítás napjának reggelén megerősíti a csomag felvételét, és tájékoztatja a Vásárlót a kézbesítés várható időpontjáról egy 3 (három) órás időintervallum megadásával.

A csomag átvételekor a Felhasználó a csomag ellenértékét készpénzben fizeti meg.

GLS Csomagpont

A megrendelt Termék kiszállítása a Vásárló által kiválasztott csomagpontra történik, ahol a Vásárló 24 órán belül átveheti a megrendelt Terméket. A Vásárló értesítést kap a csomag GLS Csomagpontra történő kiszállításáról.

A csomag átvételére - érvényes személyi okmány bemutatásával – 5 (öt) munkanap áll rendelkezésre. A GLS a kiszállítást követő 3. (harmadik) munkanapon ismételt értesítőt küld, amennyiben a csomag még mindig a GLS Csomagponton van.

A csomag átvételekor lehetőség van készpénzes és egyes üzletekben bankkártyás fizetésre.

FOXPOST Csomagautomata

A csomagok a Vásárló által kiválasztott Csomagautomatába kerülnek kézbesítésre, ahol a Vásárló az adott bevásárlóközpont nyitvatartási idejében bármikor átveheti a megrendelt Terméket. A csomag átvételére a Csomagpontra történő kézbesítésről szóló értesítést követő 3 (három) napig van lehetőség. Az értesítés tartalmaz a csomag átvételére jogosító egyedi kódot.

A csomag átvételekor kizárólag bankkártyás fizetésre van lehetőség.

5.6. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a Terméknél vagy az árnál, a Szolgáltató fenntartja a jogot annak javítására. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a vásárlás szándékától.

5.7. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A Vásárló kifejezetten elfogadja, hogy a számla elektronikus formában is kerülhet kiállításra. A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a Terméken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, azzal, hogy sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el.

5.8. Az adatok megadását követően a Vásárló a ”megrendelem” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, itt jelezheti a Szolgáltató felé egyéb, a rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A nem a megrendelés megjegyzésében (pl. e-mail-ben) megküldött kérések, kérdések teljesítéséért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.9. A Vásárló a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.10. Adatbeviteli hibák javítása

A Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat, azaz a rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe a Vásárló be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, amit a rendszer automatikusan frissít. Amennyiben a Felhasználó törölni kívánja a kosárban található Termékeket, akkor az „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására/törlésére.

 

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. A Vásárló a megrendelés elküldését követően e-mail-ben visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Vásárló az ajánlati kötöttség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vásárló rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a 6.1. pont szerinti visszaigazolás csupán automatikus visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az előző pontban megnevezett automatikus visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vásárlót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

6.3. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9:00-17:00 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben a megrendelés leadása a munkaidő lejárta után történik, az az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

6.4. A megrendelés feldolgozását követő 1-5 (egy-öt) munkanapon belül a megrendelések kézbesítésre kerülnek. Kiugróan nagy számú egyidejű megrendelés esetén a feldolgozás, illetve a megrendelés teljesítése hosszabb időt vehet igénybe.

6.5.A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton igazolja vissza a megrendelést, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló megrendelés során megadott adatait, a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a fizetési és szállítási módot, a megrendelt Terméket, a megrendelt Termék árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget, valamint a megrendelés teljesítésének várható idejét. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tette ajánlat elfogadásának minősül.

6.6. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy ne fogadja el a Termék megrendelését, ebben az esetben szerződés a Felek között nem jön létre, így amennyiben a Felhasználó fizetést teljesített, a Szolgáltató azt haladéktalanul visszatéríti.

6.7. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató a Termék tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a Termék átvételére köteles.

6.8. Ha a Szolgáltató, mint vállalkozás vállalja a Termék Felhasználóhoz, mint fogyasztóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot.

6.9. A Felek eltérő megállapodásának hiányában, az Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül köteles a Vevő rendelkezésére bocsátani a Terméket.

6.10. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

6.11. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

a) a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a Felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6.12. Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott Termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni.

 

7. Elállás joga

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve, továbbá a Rendelet értelmében a Vásárló a megrendelt Termék kézhez vételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, azaz visszaküldheti a megrendelt Terméket.

7.2. A Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat útján.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló, vagy az általa megjelölt, a futárszolgálattól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi.

7.4. A Vásárló a szerződés megkötésének napja, és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

7.5. A Termék visszaküldésének költségét a Vásárlónak kell viselnie, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költség viselését.

7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vásárlót a 7.5. pontban meghatározottakon kívül más költség nem terheli.

7.7. Nem illeti meg az elállási jog a Vásárlót olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak.

7.8. A Szolgáltató a Termék jelen ÁSZF 7.12. pontjában rögzített állapotban való visszaérkezését és az elállási nyilatkozat megérkezését követően a jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Vásárló részére.

7.9. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából eredően a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Amennyiben a Vásárló élni szeretne elállási jogával, úgy azt köteles az office@pelote.hu email címen írásban jelezni, és köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni. Több Termék rendelésekor, amennyiben az egyes Termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott Termék, illetve több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül élhet a Vásárló az elállási joggal.

7.11. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a Terméket a határidő lejárta előtt postára adja.

7.12. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a Terméket. Amennyiben a Termék a visszaküldés során elvész, vagy károsodik, azért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a visszatérítést kizárólag a zárószalag sértetlensége mellett biztosítja, és csak abban az esetben, amennyiben a Termék eredeti állapotában érkezik vissza, ellenkező esetben a Terméket a Szolgáltató a Vásárlónak visszaküldi.

7.13. A Vásárló a Termék használatból eredő minden értékcsökkenésért felel, használat bármilyen jele esetén a visszatérítés megtagadható.

7.14. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

7.15.Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.

7.16. A Vásárló egyéb panaszával is megkeresheti a Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

7.17. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg, így az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e.

 

8. Szavatosság

Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

A Vásárló – amennyiben fogyasztónak minősül - és a Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra vonatkozó rendelkezéseitől a Vásárló hátrányára tér el.

Kellékszavatosság

8.1. A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

8.3. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legfeljebb a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl a Vásárló kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. A Vásárló a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltató értékesítette. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. A Termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9 Termékszavatossági igényét a Vásárló a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Termékszavatossági igény kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolható. A Termék hibáját Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (Szolgáltatónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8.12. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

9. A szavatossági igény esetén történő eljárás

9.1. A Vásárló – amennyiben fogyasztónak minősül - és a Szolgáltató közötti szerződésben a Felek megállapodása a Rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

9.2. A Vásárló kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával vagy nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. A Szolgáltató a Vásárló nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vásárló rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha a Szolgáltató a Vásárló szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vásárlót.

9.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül elvégezze.

 

10. Vegyes Rendelkezések

10.1. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogellenessé vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató Webáruháza Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában a magyar jog az irányadó jog. Amennyiben a Felhasználó fogyasztó, úgy a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdése alapján a Felhasználóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben a Felhasználó belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. A Szolgáltató a Webáruházban található Termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. A Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. A Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a Felhasználó állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

11. Panaszkezelés rendje

11.1. A Webáruház célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát telefonon, e-mail-ben, vagy levél útján is közölheti.

11.2. A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

11.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja, a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató 5 (öt) évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet, az alábbiak szerint.

11.5. A Felhasználó, mint fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint , illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A http://jarasinfo.gov.hu

11.6. A Felhasználó panasza esetén békéltető testülethez fordulhat, melyek elérhetősége:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím:bkmkik@mail.datanet.hu;

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím:kalna.zsuzsa@bokik.hu;

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu;

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím:bekeltetotestulet@gymskik.hu;

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím:pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím:bekelteto@szabkam.hu;

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím:vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Felhasználót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

11.8. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

11.9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően a Felhasználó bejelentkezést követően nyújthatja be panaszát az online felületen keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

11.10. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11.Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

* az eljáró bíróságot;

* a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

* az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

* azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

* a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. Szerzői jogok

12.1. Miután a sparkbypelote.com, mint weboldal illetve aloldalai szerzői jogi műnek minősülnek, tilos a sparkbypelote.com weboldalon illetve aloldalain megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

12.2. A sparkbypelote.com weboldalról, annak aloldalairól és adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Termékeinek, szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4. Tilos a sparkbypelote.com weboldal illetve aloldalai tartalmának, illetve egyes részeiknek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a sparkbypelote.com weboldal vagy aloldalai, illetve  azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

12.5. A sparkbypelote.com név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.6. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Felhasználóra hárítja.

13. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:

 

 

Budapest, 2022. április 07.

 

 

 

 

Kérlek keress minket nyitvatartási időben!